:<<:  วันแห่งความสำเร็จ   :>>:
              โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนจัดวันแห่งความสำร็จของนักเรียนปีการศึกษา 2550    โดยมีท่านอุดม เหลืองสด    ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต  2   เป็นประธานในพิธีและแจกวุฒิบัตร
มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับช่วงชันอนุบาล 40 คน และระดับช่วงชั้นที่สาม  47 คน   เมื่อวันที่  20  มีนาคม 2551  ที่ผ่านมา   ศูนย์ ICT โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนเลยเก็บภาพมาฝากให้ได้ชมกัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานโดย ศูนย์ ICT โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
 
© Copyright 2008 :: http://www.tke.kan2.go.th. All right reserved